onverBloemd integraal therapie

Ilse Bloem

Leoniden 12
Krommenie
06 22 35 89 38
ilse@ilsebloem.nl


Ons zelfbeeld ten opzichte van zelfvertrouwen

Onder zelfbeeld wordt de ‘representatie van het zelf’ verstaan, het beeld dat men heeft gevormd over zichzelf. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun zelfbeeld, het heeft een karakter en het is een overtuiging, die niet gemakkelijk te veranderen is. Wat verwijst naar een bepaalde ordening in het geheugen waarin ervaringen uit het verleden worden opgeslagen. Door negatieve ervaringen kan een vertekend beeld ontstaan, wat het denken, gevoel en gedrag (emoties) kan beïnvloeden.

Het zelfbeeld is niet iets wat je zomaar kan zoeken en vindt. Het is onderhevig aan veranderingen. Wanneer men een nieuw inzicht over zichzelf krijgt, gaat men zich op een andere manier gedragen en reageert de omgeving daardoor ook anders op de persoon.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat mensen die voelen een tekort aan zelfvertrouwen te hebben, dit niet altijd de oorzaak is van hun kwaliteiten, vaardigheden, maar eerder over hun waardigheid, het zelfbeeld wat we van onszelf hebben. Er is altijd wel iets te vinden wat we van of aan onszelf afkeuren. Het is niet iets waar we mee te koop lopen want dat wordt door de omgeving meteen gekoppeld dat je weinig zelfvertrouwen hebt.

Het blijkt dat je ‘tijdelijk’ een goed zelfbeeld krijg als jij je vergelijkt met een ander die minder ‘goed’ is dan jij en je dus eigenlijk kan spreken van leedvermaak. Maar andersom werkt het natuurlijk ook, iemand die mooier, beter is enz., dit dan een negatief beeld kan geven over jezelf.

Tussen mannen en vrouwen die zich vergelijken met een ander, zit ook een verschil. Mannen vergelijken zich met andere mannen en leggen de focus meer op status of macht. Vrouwen vergelijken zich met andere vrouwen maar leggen meer de focus over uiterlijk en hoe ze sociaal over komen.

Het is misschien wel kort door de bocht maar het vergelijken met een ander heeft zo weinig zin. Ieder mens is zoals hij of zij is en uniek in zijn ‘soort’. Het blijft een beeld van jezelf die jij hebt gecreëerd door je te vergelijken met anderen.  

Eerder zei ik al dat deze kijk op jezelf uit ervaringen uit het verleden komen, je overtuigingen, patronen en vooronderstellingen. Je vraag je misschien af of je daar iets aan kan doen? Jazeker!
Stel je eens de vraag: “Ben ik als mens minder dan een ander” Ik weet zeker dat je antwoord, NEE is.

Onderstaande uitspraak geeft zoveel inzicht in onszelf, maak van je last een kracht.

Een mens kent de kracht die in hem huist niet, tot een hevige aandoening of een hevig verdriet zijn ziel vermenselijkt heeft!’ (F.W. Robertson, priester uit Engeland (3 februari 1816 – 15 augustus 1853)  

Hartegroet, Ilse